Ban Lãnh Đạo

Ban lãnh đạo SouthernHomes Việt Nam là những các nhân Xuất Sắc – Có kinh nghiệm lâu năm và đang nắm giữ các vị trí quan trọng trong ngành Bất Động Sản tại Việt Nam.

BÙI HIỀN

CEO & Founder

THÙY TRẦN

Director

UYÊN PHƯƠNG

Director

If you find a high quality constructor for your project?